Cukor, agresivita a kriminalita

11. marca 2017 Ywet 0

V posledných desaťročiach poukazovali mnohé vedecké práce na priamu súvislosť medzi niektorými prvkami v strave, nedostatkom kľúčovým živín a asociálnym správaním. Strava, v ktorej je […]