Čo má obsahovať CV a ako má vyzerať?

Profesijný životopis (Curriculum vitae) je dokument, ktorý obsahuje prehľad informácií o Vašom vzdelaní, pracovnej praxi, skúsenostiach a schopnostiach. Má informovať potenciálneho zamestnávateľa o tom, či sa hodíte na ponúkanú pracovnú pozíciu.

Prvá vec, ktorú si treba uvedomiť je to, že váš budúci zamestnávateľ príde do kontaktu s desiatkami, niekedy aj stovkami životopisov. Čím väčší je ich počet, tým prísnejšie budú posudzované. Pri osobných pohovoroch sa chce stretnúť len so skutočne perspektívnymi uchádzačmi.

Každý človek sa podvedome riadi prvým dojmom, ktorý tento dokument vyvoláva – čiže prehľadnosť,zrozumiteľnosť informácií,grafická úprava. Môže sa stať, že pri veľkom počte životopisov budú tie, ktoré nespĺňajú aspoň minimálne podmienky prehľadnosti putovať rovno do koša bez ohľadu na ich obsah.

“Sledujeme, samozrejme, obsah aj formu. V obsahovej stránke si všímame predovšetkým predchádzajúce profesné skúsenosti, absolvované tréningy, prípadne jazykové znalosti a počítačovú gramotnosť. Veľkým prínosom je, ak žiadateľ jasne a stručne uvedie svoju motiváciu o konkrétnu pozíciu v našej spoločnosti.”– uvádza Jaroslava Marušinová, špecialistka pre nábor

Prehľadnosť

Základnou podmienkou prehľadnosti informácií je správna štruktúra životopisu. Informácie nepíšte v podobe súvislého textu (“Narodil som sa 24.1.1972…”), ani neuvádzajte zbytočné údaje (o rodičoch či súrodencoch). Používajte odrážky, údaje len vymenujte. Nepoužívajte skratky- radšej sa zamyslite nad kratšou a výstižnejšou formuláciou.

Ak má životopis viac strán, nešetrite zbytočne papierom a netlačte ho obojstranne. Pravidlom však býva, že životopis nie je dlhší ako dve strany A4. Ak je informácii, ktoré chcete zamestnávateľovi oznámiť, viac, v stručnej podobe ich uveďte v životopise a v samostatnej prílohe o nich môžete písať podrobne.

Celý text má byť rozdelený do nasledujúcich blokov:

 1. Osobné údaje
 2. Pracovná prax
 3. Vzdelanie
 4. Ďalšie schopnosti
 5. Záujmy
 6. Referencie

Grafická úprava

Životopis písaný rukou je dnes už neprijateľný. Ak nemáte prístup k počítaču s tlačiarňou, použite aspoň moderný písací stroj. Používajte jednoduché písmo (najlepšie Times New Roman), farby najviac dve. Riadkovanie 1,5 pomôže sprehľadniť text. Kľúčové fakty zvýraznite hrubým písmom alebo podčiarknutím. Nevkladajte obrázky, maximálne Vašu fotku (rovnakú ako sa používa na doklady), ale len ak je dobre nafotená a upravená.

Informácie v životopise

Ako sme už spomenuli, informácie majú byť rozdelené do blokov.

– Osobné údaje

Sem patria základné informácie o Vašej osobe, najmä:

 • meno a priezvisko, titul
 • dátum narodenia
 • korešpondenčná adresa
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail)

Pracovná Prax

Pracovné pozície vymenujte od najnovšej po najstaršiu, pretože pre zamestnávateľa je najzaujímavejšie Vaše posledné pracovné pôsobisko. Pri každej pozícii uveďte:

 • mesiac a rok začiatku a konca pracovného pomeru
 • názov organizácie
 • stručný popis činnosti organizácie
 • názov Vašej pracovnej pozície
 • popis Vašej náplne práce

Pri náplni práce sa však neoplatí byť prehnane stručný. Použite niekoľko viet na popis Vašej náplne práce a zdôraznite rozsah zodpovednosti. Ak ste dosiahli nejaký výnimočný výsledok (napríklad: “nárast obratu o 50%, vytvorenie nového oddelenia”) uveďte to. V prípade, že ste v rámci danej organizácie prešli viacerými pozíciami, napíšte o každej zvlášť.

– Vzdelanie

Zamestnávateľa zaujíma vaše odborné vzdelanie, preto sa základná škola neuvádza. Uveďte len stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie. Opäť je lepšie začať najvyšším vzdelaním. Uveďte:

 • obdobie štúdia
 • názov školy
 • názov odboru
 • dosiahnutá úroveň

Ak ste sa zúčastnili kurzov či seminárov, ktoré sa nejako dotýkajú Vášho pracovného života, tiež ich uveďte:

 • obdobie, kedy ste sa zúčastnili
 • názov vzdelávacej organizácie
 • názov a náplň školenia

Ďalšie schopnosti

Vymenujte všeobecné schopnosti, ktoré neboli spomenuté v predchádzajúcom prehľade a môžu súvisieť s plnením pracovných povinností:

 • jazykové schopnosti
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • znalosť práce s PC
 • vodičské alebo iné súvisiace oprávnenie a dĺžku praxe
 • iné súvisiace znalosti či schopnosti

Záujmy

Ak sa vo voľnom čase podieľate na nejakých aktivitách, ktoré súvisia s povahou pracovnej pozície, spomeňte ich (napríklad pôsobenie v treťom sektore, účasť na vedeckých projektoch). Určite do záujmov neuvádzajte rybárčenie, pletenie – aj to sa totiž stáva.

– Referencie

Tu môžete uviesť kontakty na osoby, ktoré môžu poskytnúť referencie o Vašej práci či schopnostiach. Ale pozor! Ak neviete aké referencie tieto osoby o Vás podajú, radšej neuvádzajte žiadne kontakty. Jednoducho túto časť z životopisu vypustite.

Posudzovanie informácií

Zamestnávateľ považuje údaje v životopise za pravdivé. Sú to pre neho fakty, ktoré si zvyčajne neoveruje (ale môže to urobiť). Preto sa neznížte ku skresľovaniu alebo dokonca ku klamstvu. Veľmi Vám to nepomôže a odhalenie takéhoto pokusu bude pre Vás pohromou.

Ako teda zamestnávateľ posudzuje informácie? V prvom rade hľadá človeka, ktorý už pracoval na pozícií, ktorú chce obsadiť. Životopisy obsahujúce takúto informáciu dostanú prednosť. Ďalej ho určite zaujmú tie životopisy, ktoré patria kandidátom z príbuznej profesie. Tam posudzuje mieru skúseností a významnosť dosiahnutých výsledkov. Nakoniec prichádzajú na rad ostatné.

Odoslanie životopisu

Životopis posielaný poštou podpíšte,uveďte aktuálny dátum a posielajte ako list doporučený. Pri zasielaní životopisu v elektronickej podobe nepoužívajte formáty súborov, ktoré by mohli spôsobiť problém pri otváraní. Prijateľný je formát RTF, DOC, PDF – v prípade prvých dvoch zablokujte možnosť úpravy dokumentu heslom. Údaje pravidelne aktualizujte, aby sa nestalo, že omylom pošlete staré informácie.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.